Overdenking

Advent, geen droom maar een realiteit, een verwachting

… Advent is dromen dat Jezus zal komen…

Een lied dat we vroeger zongen op de zondagsschool. Best een apart begin van het lied; “dromen dat Jezus zal komen”. Tenminste als je het leest zoals ik het destijds deed; “Ik wou dat het waar was, ik droom ervan”. Best apart, als je het zo leest, want het is geen droom maar het is een realiteit en tevens aanstaande.

Geen droom maar realiteit

Jezus werd geboren als enige Zoon van God de Vader. Voor ons allemaal onvoorstelbaar om te geloven, maar ondanks dat wel waar. Door jezus mens te laten worden, gaf God ons een weg, de enige Weg. Het is een realiteit als Jezus zegt; aan het eind van die Weg wacht ik op jou in (de) eeuwigheid. De eeuwigheid, waar wij met ons menselijk verstand maar moeilijk een voorstelling van kunnen maken, laat staan er iets van begrijpen. Daarom vond ik het mooi hoe Martijn het benoemde, “De eeuwigheid, de hemel, is de woonplaats van God.” Voor mij als beelddenker kreeg ik daarmee wel een soort van beeld (hoe beperkt dan ook). deze Eeuwigheid is met zekerheid een realiteit voor ons. Als we gaan lopen en leven op die Weg, zullen we zeer beslist uitkomen bij God, in Zijn Woonplaats.

Geen droom maar aanstaande

Ik denk dat de hele wereld inmiddels wel weet, gehoord heeft of bekend is met God (of een godheid, zoals veel mensen hierover praten). Echter, Jezus is door velen naar de achtergrond geschoven of totaal uit beeld verdwenen. Terwijl het bij Advent (bij het hele evangelie) daar wel precies om gaat. We vieren Advent omdat we uitzien naar Kerst, om de geboorte van Jezus te vieren, we vieren Advent omdat we verwachten dat Jezus komst naar de aarde aanstaande is. Advent gaat niet over dromen en hopen dat die droom ooit in vervulling gaat maar verwachten en er van uitgaan dat het zeer beslist gaat gebeuren.

Uitzien en verwachten

Voor mij is de tekst zoals ik het als kind leerde, en begreep, een beetje veranderd (wellicht heeft de schrijfster, Hanna Lam, het ook wel zo bedoeld): Advent is uitzien en verwachten. Het eind van het jaar is in zicht, een tijd waarin dingen niet voor iedereen even gemakkelijk zullen zijn. Daarom wil ik u vanaf deze plaats heel veel zegen toewensen, weet God is er bij, altijd. Het is ook een tijd waarin we een verwachting hebben voor 2023 en elkaar dingen toewensen. Mijn verwachting en wens is ook, dat er nog meer mensen een persoonlijke keuze voor Jezus maken en zich zullen laten dopen. Erkennen dat Jezus hun Heer is en bereid de weg te gaan die Jezus wijst, je willen voegen bij de gote Familie, hier en wereldwijd.

Deze verwachting heeft alles te maken met het voorgaande. Als je een keuze voor Jezus maakt of gemaakt hebt, leef je anders naar Kerst toe en weet je zeker dat je een inwoner van Gods woonplaats zult worden. Een absolute realiteit !

Linda Alting