Overdenking

Onlangs werd ik getriggerd door een artikel in enkele kranten. Het ging over het feit dat overheden al heel ver zijn met invoering van een nieuw betaalmiddel, namelijk een digitale munt. Deze munt wordt gecontroleerd door de centrale bank, oftewel de overheid. de munt is al in negen landen actief en veertien landen zijn een proefproject gestart. Er is ook al een mogelijke naam aan deze kunt gegeven nl. de “Diem”. Critici waarschuwen voor het verlies aan privacy en vrijheid. Het is geen geld maar het zijn een soort van vouchers. De overheid kan bepalen wat je ermee doet. De waarschuwing die uitgaat is dat geld straks geen privaat bezit meer is maar wordt gecontroleerd door supermachten zoals China, VS en Europa. De huidige banken spelen geen rol meer.

Enige tijd geleden heb ik het boek ‘Cashless’ gelezen van Mark Hitchcock. Hij heeft dit boek geschreven n.a.v. de financiële crisis in Amerika in 2008. Hij beschrijft in dit boek hoe deze crisis, de globalisering en de moderne technologie zich zo samen voegen tot een maatschappij zonder contant geld en één wereldeconomie. We lijken hierop af te stevenen en het lijkt zelf onvermijdelijk.

We zien tegenwoordig dat economieën met elkaar verbonden zijn. Als het in China niet goed gaat heeft dit consequenties voor de wereldhandel. We zagen dit de afgelopen jaren met allerlei leveranties die stagneerden of zelfs uitbleven.

Het gevaar van dit alles is dat het de weg zal banen voor de komst van de meest gewiekste politicus die de wereld ooit heeft gekend. Die zal op zeker moment de wereldmacht grijpen en de wereldeconomie voor zijn eigen doelen gebruiken.

Is dit allemaal nieuw voor ons? Verbazingwekkend genoeg voorzegde de Bijbel bijna 2000 jaar geleden al dat een man, de komende antichrist, uiteindelijk de gehele wereldeconomie in handen zal krijgen. Ooit hebben we ons afgevraagd, hoe dan? Nu wordt steeds duidelijker hoe dit zich zal gaan manifesteren. Veel benodigdheden voor deze voorzegging zijn reeds aanwezig. Economieën zijn aan elkaar gekoppeld. We betalen steeds meer elektronisch (pinpas, creditcard, telefoon) of middels automatische overboekingen. De computersystemen worden steeds meer aan elkaar gekoppeld om informatie uit te wisselen. Een wereldwijde digitale munt zal worden geïntroduceerd. Deze munt is programmeerbaar waardoor de uitgever (de overheid en later de antichrist) kan bepalen hoe, of wanneer, het kan worden besteed.

De antichrist zal de directeur zijn van de wereldeconomie. Hij zal de rentetarieven, prijzen, aandelenwaarden en voorraadniveaus bepalen. Alles zal onder zijn persoonlijke controle worden gebracht. De mensen kunnen niet meer kopen en verkopen zonder zijn toestemming.

Openbaring 13: 16-18 vormt het Bijbelse startpunt van elke discussie over de komende wereldeconomie en de toekomstige maatschappij zonder contact geld. Verder liet het bij alle mensen, groot en klein, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken – dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam – konden iets kopen of verkopen. Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen, er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig (NBV21).

Dit kan allemaal best angstaanjagend zijn, maar weet dat God alles onder controle heeft. Het is allemaal onder de heerschappij van Gods soevereine hand. Hoe machtig de antichrist ook is, zijn macht zal een beperkte, afgevaardigde macht zijn. Het is een troost te weten dat God zelfs in het donkerste uur de leiding heeft. Niets en niemand kan de grenzen die God in zijn eigen wijsheid heeft gesteld overschrijden.

Moge de Heer ons in tijden van economische en financiële crises helpen het verschil te zien tussen geld en verstand. En mogen we leven als mensen die wachten op de terugkeer van hun Meester, zodat we klaar zijn als Hij komt. Dat kan misschien al heel spoedig plaatsvinden. Weest voorbereid!!

Bert Hilberts