Overdenking

Om bij God te zijn !

Een goede traditie is niet verkeerd! Van de week mijn eerste kniepertje weer op. Voor mijn gevoel had ik ze net achter de kiezen en nu zijn we al weer een jaar verder. Waar is de tijd gebleven? December is de maand bij uitstek om even stil te staan en terug te denken aan wat passeerde dit jaar.

Gedenken is een bijbels principe. God zelf roept er toe op. Gedenk jaarlijks mijn feesten, gedenk mijn sabbat, gedenk wie Ik ben en wat Ik heb gedaan. Zijn oproep tot gedenken is een hulpmiddel zodat we niet vergeten dat we er niet alleen voor staan. We vergeten dat zo snel en raken het juiste perspectief kwijt. Althans, ik wel. En misschien is dat ook één van de redenen dat Hij de Joden gebood om meerdere keren per jaar naar Jeruzalem op te trekken. Wij hoeven dat niet meer te doen, maar de oproep om op gezette tijden in Gods aanwezigheid te zijn is niet verdwenen.

Zou het een idee kunnen zijn dat we de komende maand ieder voor zich één uur nemen om ons af te sluiten voor alles en iedereen om die tijd te gebruiken om in Zijn aanwezigheid te zijn? Eén uur om Hem te danken voor het afgelopen jaar. Concreet punten noemen waar je dankbaar voor bent. Eén uur om Hem te vertellen wat je moeilijk vond, waar je boos of teleurgesteld over bent. Eén uur om te vragen wie je nog moet vergeven, of waar je zelf nog vergeving moet vragen. We hoeven de ballast van het afgelopen jaar niet mee te dragen naar het volgende jaar. Het Kind in de kribbe heeft het voor ons gedragen. We mogen het oude loslaten en ons hoopvol uitstrekken naar een nieuw jaar. God is er bij. Zijn naam is Immanuel, God met ons. Zou dat niet fijn en rustgevend zijn? Je jaar bewust afsluiten in dankbaarheid, in dingen loslaten en verwachtingsvol open staan voor een nieuwe periode?  

Om bij God te zijn is het niet nodig om voortdurend in de kerk te zitten. We mogen van ons hart een plaats maken waar we ons van tijd tot tijd terugtrekken om met Hem te praten in zachtmoedigheid, nederigheid en liefde.  Er is in de wereld geen mooier en beter leven dan dat je voortdurend in gesprek met God bent. (Broeder Lawrence) 

Wees stil en weet dat Ik God ben (Ps 46:11). Ik geloof dat als we die stilte ingaan en alles voor Zijn voeten neerleggen dat Liefde ons wacht en dat we rust voor onze ziel zullen vinden. 

Vanuit ons pastorietje, hopen wij op een stil uiteinde en een hoopvol uitzien naar het nieuwe jaar!

Timothy en Elise Alkema