GemeenteGroeiGroepen

NIEUWS VAN DE GEMEENTE GROEI GROEPEN…..
Eén snelle beweging van de vingers, de lucifer ontbrandt en een vlammetje likt langs een houtspaander. Het
vlammetje wordt aarzelend groter, gevoed door hout en zuurstof. De hitte neemt toe en als snel laaien
oranje-rode vlammen op. Steeds hoger en breder branden ze en verteren het hout. De vonk is een vuur
geworden. Bijna 2000 jaar geleden werd in Palestina ‘een lucifer aangestoken’. Eerst werden slechts enkele
mensen in dat stukje van de wereld door dat vuur verwarmd. Maar het vuur greep snel om zich heen en
verbreidde zich vanuit Jeruzalem en Judea over de hele wereld…In het boek Handelingen vinden we de vonk
en het vuur. De boodschap van Jezus Christus begon bij de kleine groep van zijn leerlingen in Jeruzalem,
doorkruiste het Romeinse rijk. Door de kracht van de Heilige Geest predikte, onderwees en genas dit
moedige groepje en liet het zien wat liefde is…


In de maand oktober zullen de verschillende Gemeente Groei Groepen weer opstarten. We hebben besloten
het nieuwe seizoen een bijbelstudiemethode te gebruiken die we hebben gekregen van een broeder uit een
“buur”gemeente. Het is een prachtige methode om samen de Bijbel te bestuderen waarin alle leden elkaar
kunnen aanvullen en we elkaar tot zegen kunnen zijn, elkaar kunnen aansporen en bemoedigen. Aan de hand
van 10 vragen, waarvan 5 leerstellige vragen en 5 praktische vragen, gaan we een Bijbelgedeelte tekst gericht
onderzoeken.


Het komende seizoen gaan we aan de slag met het boek Handelingen. Dit boek begint met het
ooggetuigenverslag van de geboorte van de Gemeente, de komst van de Heilige Geest en de groei van de
Gemeente. Ook gaat het in dit boek over belangrijke getuigen die het evangelie verspreidden en de tegenstand
en vervolging waar christenen mee te maken kregen. Kortom een boek waaruit we veel kunnen leren en lessen
die we in de praktijk van ons dagelijks leven kunnen gebruiken.


In de GGG willen we – net als de christenen uit het boek Handelingen – op ontdekkingsreis gaan. De ontmoeting
met elkaar en Gods Woord staan centraal. Onze meningen en visies willen we aan Zijn Woord toetsen. Zo
vindt er een groeiproces plaats, dat misschien het beste omschreven wordt in Efeziërs 4:15 “Dan zullen we,
door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar Hem die het
hoofd is: Christus “.


We zien er naar uit weer op een ongedwongen manier bij elkaar te komen en hopen ook veel nieuwe
deelnemers te mogen begroeten. Voor degene die nog niet bekend zijn met de GGG: Er zijn verschillende
groepen waar je je voor aan kunt melden, ongeacht leeftijd (….hoewel, bij de “ouderen groep” komen vooral
ouderen….): GGG voor mannen op maandagavond, GGG voor vrouwen op maandagavond, GGG gemengde
groep op maandagavond, GGG voor ouderen op dinsdagmiddag.

Eens per maand komen de groepen bij elkaar. Voor de koffie en thee wordt € 1,- per avond gevraagd, verder
zijn er geen kosten. De data en aanvangstijden zullen elders in de nieuwsbrief worden vermeld. Ook zal daarbij
vermeld worden welk gedeelte uit Handelingen behandeld wordt zodat u het thuis alvast kunt lezen.