Wie zijn we

We zijn één van de oudste Baptistengemeenten van ons land, maar voelen ons nog steeds jong en springlevend.

We geloven en belijden dat Jezus Christus de Zoon van God is, dat hij onze Verlosser is, die voor onze zonden gestorven is aan het kruis en is opgestaan uit de dood.

Alleen door Zijn liefde en genade kunnen we behouden worden.