BIDDEN EN BELEVEN

Bidden & Beleven

“ Toen de leerlingen dat hoorden riepen ze God eensgezind aan met de woorden: ‘ Heer, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft,”

Handeling 4:24

Als we de bijbel lezen zien we op heel veel plaatsen in de bijbel het belang van een biddende gemeente. Vooral het volharden in gebed is heel belangrijk (b.v. hand.6:4). De Open Poort wil ook een biddende gemeente zijn en heeft daarom nagedacht over een andere vorm om hier aandacht aan te besteden. Dit heeft toen vorm gekregen in de opzet van het Bidden & Beleven.

Bidden & Beleven is in principe iedere 2e dinsdag van de maand en start officieel om 19.27 uur en zal in de meeste gevallen niet veel langer als een uur duren. Het is 1 x in  de maand een vaste activiteit maar als er iets bijzonders in de gemeente speelt kan via het secretariaat een extra Bidden & Beleven aangevraagd worden.

De opzet van de avonden is dat er altijd een actueel thema wordt behandeld. Dit kan zeer uiteenlopend zijn en is meestal afhankelijk van degene die de avond leidt. Zo willen we samen het Woord van God ook beleven. U kunt zelf ook een thema doorgeven als u ergens eens aandacht voor wilt. De opzet is in ieder geval dat u nooit precies weet wat u verwachten kunt behalve dan dat er in het 2e deel van de avond altijd uitvoerig wordt gebeden voor zeer uiteenlopende zaken maar vooral ook voor diegenen die gebed nodig hebben.

“ Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.”

Jakobus 5:16b

Ook als u geen lid of vriend van de gemeente bent heten we u heel graag welkom. Onder het genot van een kopje koffie of thee kunt u zo aansluiten en zo deel uitmaken van deze gemeentelijke activiteit.