Omzien naar

Missionair zijn door omzien naar ….

De gemeente de Open Poort is drie jaar toegerust voor missionair zijn door omzien naar. Hieronder legt voorganger Timothy Alkema daarover iets uit. Voor meer informatie luister naar zijn afsluitende preek van missionair zijn door omzien naar:

Preek 7 juli 2019 – omzien naar….

In Matteüs 4:21 staat dat Jakobus en zijn broer Johannes met hun vader in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten. Het herstellen van de netten wijst op herstellingswerkzaamheden of het klaarmaken van de netten voor de volgende visvangst. Het woord dat hiervoor in het Grieks wordt gebruikt, betekent letterlijk ‘zorgen dat iets geschikt of volkomen wordt’ voor het doel waarvoor het bestemd is. De Studiebijbel zegt verder over dit woord: “Wanneer het op personen betrekking heeft komt het neer op ‘toerusten, bekwamen’.” Als Jezus Jakobus en Johannes ziet werken aan de netten dan heeft Hij daarvoor al de vissers Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas geroepen met de woorden (Matteüs 4:19): “Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.” Herstellen van de netten betekent ze weer in orde maken voor de volgende visvangst. Het herstellen en bekwamen van volgelingen van Jezus betekent hen toerusten voor de visvangst. Hiervoor is de gemeente toegerust in drie jaar omzien naar.

Vanuit het oogpunt van gemeenteopbouw is het goed om te beseffen dat alles begint bij de missie van God. In Genesis 16:13 noemt Hager God: “U bent de God die naar mij omziet! Want zij zei: Heb ik hier dan Hem gezien die naar mij omgezien heeft?” Het eerste jaar gaat over ‘God die naar ons omziet’. Om Gods zorg te ontvangen zijn geestelijke oefeningen als bidden en Bijbellezen belangrijk. Stille tijd houden is dan een vorm van zielzorg aan eigen ziel.                                                            

In het tweede jaar is het onderwerp: ‘omzien naar elkaar’. Want in Johannes 13:35 zegt Jezus: “Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt.” Er staan veel teksten over ‘elkaar’ en ‘liefde’ in het Nieuwe Testament.

In het derde jaar staat ‘omzien naar onze naaste’ centraal. Jakobus 1:27 is een kernvers: “Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.”

Door onszelf open te stellen voor God die naar ons omziet, kunnen we herstellen en geïnspireerd raken om naar elkaar en onze naaste om te zien. In gemeenteopbouw taal kun je zeggen dat zo de gemeente bekwaam wordt gemaakt voor pastoraal / diaconaal apostolaat. Kortom: missionair zijn door omzien naar. Het is een vorm van (spirituele) gemeenteopbouw zoals Jos Douma dat weergeeft met de volgende cirkels: