Het Leerhuis

Het Leerhuis “De Open Monden”

Als wij één woord moeten kiezen bij het terugkijken op het afgelopen seizoen, dan past het woord “dankbaar” het beste.
Het is namelijk geen overdrijven als we zeggen dat we met alle verschillende onderdelen toch honderden mensen hebben bereikt met een pakkende, leidende en inspirerende boodschap uit de Bijbel. En hoewel het mooi is dat die honderden met name uit de zes deelnemende gemeenten komen – het wordt nog mooier als we beseffen dat dit eigenlijk niet eens zo is: ons bereik is namelijk nog veel groter! Er wordt “in den lande” positief gepraat over wat er gebeurt in de Monden! Niet dat het gaat om “ons,” maar wel om ons getuigenis. Namelijk het getuigenis van Psalm 133: hoe goed en liefelijk het is als broeders en zusters samen wonen. Samen wonen en schuilen onder Gods vleugels, samen ontdekkend wat Hij wil zeggen tot Zijn kinderen.

U wordt opnieuw van harte uitgenodigd om dat feest mee te maken in dit nieuwe seizoen. Wij zijn ontzettend dankbaar dat we opnieuw zo’n divers aanbod bij elkaar mochten sprokkelen en dat de Heer voorziet in zoveel diverse, gezamenlijke wegen om Zijn Koninkrijk te laten komen in de Monden. “Komt, ziet, hoe goed en hoe liefelijk het is!”

>>>Boekje Het Leerhuis De Open Monden 2018-2019<<<