Het Leerhuis

Het Leerhuis “De Open Monden”

Het afgelopen jaar is het leven voor veel mensen veranderd.
Met name contacten en verbondenheid stonden en staan onder druk. Ook als kerken en gemeenten ervaren we dat. Toch proberen we op een verantwoorde manier vorm te geven aan verbondenheid. Onder voorbehoud van ontwikkelingen wilden we toch graag een programma aanbieden.
De Baptistengemeente Nieuw-Buinen is ook aangeschoven in onze kring.
Welkom!
We hebben geprobeerd een gevarieerd aanbod samen te stellen. Samenzijn,
samen groeien in een stuk kennis maar bovenal ook in verbondenheid.
Ondanks het onzekere van de toekomst blijven we proberen mensen te
verbinden. We hopen op goede ontmoetingen!