Zusterhulp

De gemeente heeft een vrouwenvereniging met de naam “Zusterhulp”. Zoals de naam al zegt, willen we elkaar terzijde staan bij ziekte en ouderdom.Eén keer in de twee weken komen 12 tot 15 zusters op woensdagavond bij elkaar in de kerk. Voor de pauze worden er enkele liederen gezongen uit de bundel van Johannes de Heer of Opwekking. Na het gebed leest één van de zusters een Bijbelgedeelte en geeft daarover een korte inleiding. Vervolgens worden de bezoekjes, die aan de ouderen en zieken worden gebracht, besproken en geregeld.

Na de pauze staat het programma in het teken van ontspanning in de vorm van een denkspel, quiz, sjoelen, enz. Ook helpen we mee aan de voorbereiding van de King’s Kids actviteiten. Een paar keer per jaar gaan we bloemschikken. Af en toe wordt er iemand uitgenodigd om iets over een speciaal onderwerp te vertellen.

Iedereen is van harte welkom.

Meer informatie:

Gerda Weitering, tel. 0591 – 521864.