Wat geloven wij
  •  Doop

In onze gemeente worden mensen op de belijdenis van hun geloof gedoopt door onderdompeling. Daarmee worden ze lid van de gemeente.

 

  • De Bijbel

De Bijbel is het Woord van God en we houden ons daar aan vast.

Het is een leidraad voor ons leven.

 

  • Leren en luisteren

We zijn volgelingen van Christus. We willen Zijn stem beter leren verstaan. Dat doen we door Zijn Woord te lezen, te bestuderen en door samen te bidden en erover te praten.

 

  • Opdracht

Het evangelie is voor alle mensen. Daarom willen we deze boodschap in de diensten maar ook in ons persoonlijke leven uitdragen.

 

  •  Betrokkenheid

We zijn geborgen in Christus. Vanuit die geborgenheid willen we omzien naar elkaar; elkaar helpen, bemoedigen en opbouwen op de weg die God ons wijst.