Overdenking

Omzien naar elkaar begint met bezoeken !

Ik heb mijn ouders - Frans en Carly - bezocht in Zuid-Afrika (Knysna). Ik vond het erg fijn om als zoon twee weken bij mijn ouders te zijn, maar ook om te zien en ervaren wat zij als zendelingen van Immanuel Ministries doen in de praktijk.

Het werd een werkvakantie. 

Onder andere heb ik gevangenen bezocht om Bijbelstudie met hen te doen aan de hand van de vraag (Psalm 8:5): wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, het mensenkind dat U naar hem omziet? Kortom: wie ben ik ook als gevangene?

Bij Zijn doop ging Jezus tussen ons zondaars instaan.

Aan het kruis droeg Jezus zelfs in onze plaats de straf.

Ik mocht de gevangen vertellen dat Jezus Zich met hen identificeert! In Matteüs 25:36 zegt Jezus immers: “Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe.” 

Na Zuid-Afrika ben ik ook lekker op vakantie geweest met mijn gezin in België tegen de grens van Frankrijk. Daar vonden we in het dorp een kleine Baptistengemeente. We ontvingen na de dienst een uitnodiging om als gezin door de week bij de voorganger thuis te komen eten. Zijn vrouw heeft heerlijk voor ons gekookt. Echt een blijk van gastvrijheid en een mooi voorbeeld van omzien naar. Na de maaltijd spraken we over het bovenstaande Bijbelvers en de andere concrete voorbeelden die Jezus noemde (Matteüs 25:35-36a): “Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen Mij op, Ik was naakt, en jullie kleedden Mij.” De vrouw van de voorganger vroeg of Jezus bedoelt dat we lichamelijk zieken en gevangenen bezoeken of om mensen te helpen die geestelijk ziek of gevangen zijn? Ik heb gezegd dat het volgens mij allebei is. Binnen de christelijke traditie zijn de 7 werken van barmhartigheid ontstaan waarvan 6 uit het genoemde Bijbelgedeelte komen: hongerigen spijzen, dorstigen laven, naakten kleden, vreemdelingen herbergen, zieken bezoeken, gevangenen bezoeken en doden begraven.

Naast deze 7 lichamelijke werken van barmhartigheid zijn er in de christelijke traditie ook de zogenaamde 7 geestelijke werken van barmhartigheid ontstaan: zondaars vermanen, onwetenden onderrichten, bedroefden troosten, in moeilijkheden goede raad geven, geduldig lastige personen verdragen, beledigingen vergeven, bidden voor levenden en doden. Ik zou niet weten waarom ik voor de doden zou bidden, maar de rest is praktisch. Er zijn dus 7 lichamelijke en 7 geestelijke werken van barmhartigheid waarbij er aandacht is voor verschillende noden van mensen: onze naasten.

Omzien naar heeft te maken met de nood van een ander lenigen, dat betekent: maatregelen treffen om een noodtoestand minder erg te maken. Als titel gaf ik deze overdenking mee: omzien naar begint met bezoeken. In het Grieks staat het werkwoord voor omzien naar als Jezus zegt: “Ik was ziek en jullie bezochten Mij, Ik zat gevangen en jullie kwamen naar Mij toe.” De StudieBijbel schrijft over dit Griekse werkwoord: “Hoewel oorspronkelijk een neutraal woord geeft het in het Nieuwe Testament in de eerste plaats aan dat iemand een ander bezoekt, naar hem gaat kijken, zo nodig om te helpen.” Dus omzien naar begint met op bezoek gaan, kijken hoe het met iemand gaat om mogelijk hulp te bieden.

Vanuit de hulpverlening heb ik geleerd dat je mag geven wat je hebt. Als jezelf iemand niet goed kunt helpen dan kun je hem of haar misschien wel doorverwijzen naar iemand die dat wel zou kunnen. Maar denk niet te gauw dat u/jij niks te bieden hebt. Denk maar eens aan wat de Here Jezus deed met twee broden en twee vissen van een jong kind. Verder worden ook de kleinste vormen van omzien naar gewaardeerd door Jezus (Matteüs 10: 42): “En wie een van deze geringe mensen een beker koel water te drinken geeft alleen omdat het een leerling van Mij is, Ik verzeker jullie: die zal zeker beloond worden.

God is El Roï, want God ziet naar ons om. Als leerlingen van Jezus zien we naar elkaar om. Maar door de barmhartige Samaritaan weten we dat Jezus niet wil dat wij alleen naar geloofsgenoten omkijken, maar voor alle mensen een naaste kunnen zijn. Dit seizoen staat omzien naar onze naaste centraal. Zowel omzien naar onze naaste buren: Nieuw-Weerdinge en omgeving. Als ook naar onze verre naasten waar bijvoorbeeld Marcel en Tineke werken. Bent u/jij gemotiveerd voor omzien naar onze naasten opdat hun nood kan worden gelenigd en zij God kunnen leren kennen? Over Jezus staat geschreven (Matteüs 9:36): Toen Hij de mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Jezus doet vervolgens een oproep om te bidden voor arbeiders. In de woorden van onze jaarthema: laten we bidden voor arbeiders die omzien naar onze naaste. De kans is groot dat u/jij dan door God wordt ingeschakeld.

Tot slot: omzien naar begint heel praktisch met iemand bezoeken, zo nodig om te helpen.

El Roï zegene ons dit jaar bij het omzien naar onze naaste,

Timothy Alkema - voorganger 

Omzien naar onze naaste. Geven wat je hebt. Kleine dingen worden al gezien en beloond. Als het geven van een glas water!!!