Overdenking

Omzien naar doen we met elkaar !

Met omzien naar lopen we een bepaald gevaar, namelijk een hoge lat waar we niet aan voldoen. Ik hoor bijvoorbeeld wel eens dat de dominee nog niet langs is geweest. Terwijl omzien naar begint met een bezoekje. Ik vind dat echt vervelend, want ik begrijp het verlangen dat iemand heeft wel. 

Toen ik nadacht over wat van een voorganger verwacht kan worden, vond ik het advies dat de schoonvader van Mozes hem gaf in Exodus 18:19-22 helpend. Predikant Ron van der Spoel heeft dat advies op het voorganger zijn toegepast. In mijn woorden gaat het om de volgende 5 taken van een voorganger:

 

·        Mensen bij God representeren door voorbede te doen

·        Mensen voeden door passie voor preken

·        Mensen leren onderhouden wat Jezus geboden heeft

·        Mensen pastorale zorg verlenen

·        Leiders toerusten

 

Het laatste punt is ook belangrijk, omdat een voorganger niet alles alleen kan doen. Omzien naar is mogelijk als we het met elkaar doen. In de gemeente gebeurt dat zowel gestructureerd als ongestructureerd. Laat me dat uitleggen. Binnen het bezoekersteam    (dat uit oudsten, diaconessen en bezoekbroeders bestaat) wordt er georganiseerd wie er door wie worden bezocht. Als het goed is zijn na dit seizoen alle vrienden en leden in de afgelopen drie jaar bezocht. 

Maar omzien naar elkaar en onze naaste is niet alleen iets voor het bezoekersteam, maar voor heel de gemeente. Door de prediking over omzien naar raken mensen hopelijk geïnspireerd om naar elkaar en onze naaste om te zien. Dat mensen zelf nadenken wie ze kunnen bezoeken en wat ze voor een ander kunnen doen. Dit laatste is nieuw en vanuit de ervaring van andere gemeenten weet ik dat dit een leerproces is, want dit omzien naar elkaar wordt niet georganiseerd door een ander.

Een structuur die er wel is om vanuit de gemeente om te zien naar elkaar zijn de gemeentegroeigroepen en zusterhulp. Van daaruit kan ook meer wederkerig pastoraat (een ander benaming voor omzien naar elkaar) ontstaan. Ik gebruik bewust even het woord ‘wederkerig’, omdat omzien naar elkaar inspanning vraagt van beide kanten. Het gaat dus niet alleen om zorg ontvangen, maar ook om zorg verlenen. Het is goed om mensen uit ons zelf te bezoeken, maar mensen blijven zelf verantwoordelijk om hulp te vragen. Zoals Paulus spreekt over ‘draag elkaars lasten’ en ‘ieder mens moet zijn eigen last dragen’ in Galaten hoofdstuk 6. 

Helaas vallen er mensen buiten de boot met omzien naar. We zijn het thema omzien naar begonnen vanuit het beeld dat vissers die later vissers van mensen werden bezig waren met het herstellen van de netten. Waar gaten zijn gevallen kunnen wij ons best doen om die te herstellen, maar mensen hebben ook hun eigen aandeel daarin. Een verantwoordelijkheid om in verbondenheid met God en zijn gemeente te leven. Ten diepste moeten we het allemaal hebben van God die naar ons omziet. Laten we van daaruit omzien naar elkaar en onze naaste. 

Met broederlijke groet en namens de raad,

Timothy Alkema – voorganger