Overdenking

In mei leggen alle .....

.... jonge stellen een babbel !

Wat een baby’s deze maanden. Ik denk dat de gemiddelde leeftijd van onze gemeente fiks gedaald is. Wat een feest en wat een vreugde. Voor de nieuwe ouders en voor ons als gemeente.

Maar ik denk ook voor God als Vader. Toen Jezus op aarde was en Hij gedoopt werd schoof God als het ware even het gordijn van de hemel opzij en zei als trotse Vader:

Dit is mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde.

(Matt.3:17)

Wat een liefdevolle Vader dat Hij zó zijn Zoon bemoedigt.

Hij houdt van zijn Zoon en is blij met Hem. Het Vaderschap geeft Hem vreugde.

            In ons jaarthema, omzien naar elkaar, zit ook het omzien naar onze kinderen.

Hoe zien wij om naar onze eigen kinderen, maar ook naar alle kinderen in onze gemeente?

Ik las op een kaartje dat er 7 woorden zijn die jouw kind moet horen:

1.  Ik geloof in je

2. Je kunt op me rekenen

3.  Ik vind je kostbaar

4.  Het spijt me

5.  Omdat

6.  Nee

7.  Ik hou van je

Misschien geen woorden die je gewend bent om tegen je kind te zeggen. Of juist wel. Misschien zijn het woorden die je nooit van je eigen ouders gehoord hebt, maar wel had willen horen. Er is er in ieder geval Eén die het wel tegen ons zegt: 

Zoals de Vader Mij liefgehad heeft, heb ik ook u liefgehad, blijf in mijn liefde. (Joh.15:9).

Deze liefde is een cadeau, maar ook een opdracht. Liefhebben in je eigen gezin is bij tijd en wijle één van de meest ingewikkelde dingen. Opvoeden en onvoorwaardelijk liefhebben kan hard werken zijn. Woorden als het spijt me zijn nodig.

Maar ook, ik hou van je en je kunt op me rekenen. 

Bij het opdragen van al die nieuwe baby’s vragen we straks Gods zegen voor de opvoeding en voor het leven van onze kinderen. We hebben God en elkaar hard nodig om voor onze kostbare kinderen te zorgen. 

Elise Alkema