Samenkomsten

·         Diensten

Elke zondagmorgen om half tien houden we onze diensten.

Ze dragen een levendig karakter.

In de diensten staan prediking, lofprijzing en aanbidding centraal. Zang en muziek nemen een belangrijke plaats in. Er is begeleiding van piano en orgel. We zingen een mix van Opwekkingsliederen en gezangen uit “Liederen voor de gemeentezang”.

Om tien uur hebben de kinderen hun Kings Kids bijeenkomst.

Tijdens de diensten is er voor de kinderen tot vier jaar crèche.

 

·         Gastendienst

We houden elke derde zondag van de maand een gastendienst.

Deze diensten zijn laagdrempelig en feestelijk van karakter.

Na afloop drinken we samen koffie.

 

·         Heilig Avondmaal

Op de eerste zondag van de maand viert de gemeente het Heilig Avondmaal. Hiervoor wordt iedereen uitgenodigd, die gelooft in Jezus Christus en een kind van Hem is.