Leerhuis De Open Monden

Leerhuis De Open Monden

In zowel de Evangelische Liedbundel (263), als de Liederen voor de Gemeentezang (491) vinden we het lied “Door de wereld gaat een Woord en het drijft de mensen voort.” Een lied en een belijdenis dat dus zowel binnen Protestantse Gemeenten áls Baptisten Gemeenten is gezongen en wordt gezongen. Vanaf 2017-2018 zingen we dat ene lied steeds meer gezamenlijk, hetzij (nog?) uit verschillende bundels. Gods Woord drijft ons voort en doet ons samen “de monden openen”! En dan zien we in dit interkerkelijke Leerhuis gebeuren dat het Woord ons niet alleen naar God toe drijft, maar juist ook naar elkaar. En daarom markeert dit boekje tóch een historisch moment - want waar dit nog niet eens heel ver terug in de tijd voor veel mensen onmogelijk leek, is het dus mogelijk bij God. Volgelingen van Jezus bij elkaar rondom een open Bijbel, met een open hart voor elkaar. Het stemt ons dankbaar te midden van gezonde verwachting en spanning, te midden van deze wereld waarin wij samen met elkaar reizen. Waarom des te meer? Omdat we sámen dat ene lied zingen: “... Breng ons saam met Uw ontheemden, naar het nieuw Jeruzalem!” Bidt, leert, zingt u mee?


Wilt u het hele programma bekijken, klik dan op het plaatje hierboven!