De Kringen

GemeenteGroeiGroepen

In de Open Poort zijn er verschillende GemeenteGroeiGroepen (: GGG). In de GGG komen gemeenteleden en vrienden van de gemeente samen om te groeien in hun geloof. De GGG staan open voor nieuwkomers die het christelijk geloof willen verkennen. Er is ruimte voor het geloofsgesprek waarbij mensen kunnen delen wat ze meemaken en waarbij we licht uit de Bijbel ontvangen op de weg die we gaan.

We willen dit seizoen een liefde-leerproces aangaan. GGG zijn goed om te groeien in gemeenschap en liefde. Als Bijbelgedeelte besturen we de 1 Thessalonizensenbrief  in de volgende gedeelten: H1; H2:1-16; H2:17-3:13; H4:1-12; H4:13-5:11; H5:12-28. In elk gedeelte draait het in elk geval om de liefde. Waarschijnlijk is 1 Thessalonicenzen de oudste brief van Paulus die in het Nieuwe Testament staat. Toch maakt Paulus al in deze vroege brief gebruik van de drieslag: geloof, hoop en liefde. We gaan met elkaar kijken wat deze diepe woorden voor ons leven betekenen. Voelt u zich welkom om mee te doen aan dit liefde-leerproces.

Er zijn verschillende GGG die 1 keer per maand bij elkaar komen in het kerkgebouw op verschillende momenten (zie hieronder de planning van dit seizoen). 

Mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust even contact op met Ankie Aardema (0591-521550),   

mailen mag ook        

PLANNING GEMEENTE GROEI GROEPEN 2018-2019

We werken dit jaar met het boekje "Geloven en doen"v an Cock Kroon. 

Kringleidersvergaderingen

Donderdag 27 september      Hfdst. 1

Donderdag 18 oktober            Hfdst. 2

Donderdag 13 december        Hfdst. 3

Donderdag 24 januari             Hfdst. 4

Dinsdag 26 februari                Hfdst. 5

Dinsdag 26 maart                   Hfdst. 6

Donderdag 25 april                 Hfdst. 7

Donderdag 23 mei                  Hfdst. 8

 

 

Gemengde groep      Vrouwengroep          Mannengroep                       Ouderengroep (dins-)

1.   1 Oktober             8   Oktober                 15 Oktober                                9 Oktober

2.   5 November         12 November             19 November                            6 November

3.   7 Januari               14 Januari                   21 Januari                               8 Januari

4.   4 Februari             11 Februari                 18 Februari                             5 Februari

5.   4 Maart                11 Maart                    18 Maart                                    5 Maart

6.   1 April                   8   April                       15 April                                     9 April

7.   6 Mei                    13 Mei                         20 Mei                                    7 Mei

8.   3 Juni                    17 Juni                        24 Juni                                      4 Juni

 

Kringleidersvergadering i.v.m. feestdag/vakantie 2 keer uitgeweken naar de dinsdag, aanvang altijd om 19.45 uur.

Gemengde groep is op maandag om 19.30 uur

Vrouwen groep is op maandag om 19.30 uur

Mannen groep is op maandag om 20.00 uur

 

Ouderen groep is op dinsdag om 13.30 uur