Overdenking

Een varken in iedere tuin !

We hebben meer varkens in Nieuw-Weerdinge nodig. Ik pleit voor een varken in iedere tuin. En naast dat varken zou ik dan een groot spandoek willen hangen met deze tekst er op:

Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is.

Als reminder voor ons zelf en als uitnodiging voor onze buren. Zullen ze vast blij mee zijn. 

            Wat is de overeenkomst tussen het verhaal van de verloren zoon en varkens in Nieuw-Weerdinge?

            Op een dag vertelt Jezus een verhaal aan de Farizeeërs en Schriftgeleerden. Zij waren goed bekend met de Bijbel en gingen al jaren naar de kerk. Maar ondanks dat zij God kennen zijn het flinke mopperpotten. Zij morren onder elkaar dat Jezus zijn tijd doorbrengt met zondaars. Morren betekend letterlijk knorrend klagen. Het zijn mini-varkentjes.

            Door middel van een verhaal probeert Jezus hen geduldig opnieuw uit te leggen wat zijn grote missie is: zondaars zoeken en hen redden. De mensen die alles kwijt zijn begrijpen dat. Maar de Farizeeërs geloven in hun eigen goedheid en meten anderen naar hun eigen maatstaf. Hun hart is vol hoogmoed, bitterheid en boosheid. Terwijl het hart van Jezus vol liefde en blijdschap is voor zijn volk.

            Het verhaal gaat over twee broers. De ene broer beledigt zijn vader en wil zijn erfenis nu hebben. Na flink genoten te hebben is hij binnen de kortste keren alles kwijt. Zijn geld, zijn vrienden en zijn status. Van gevierd man wordt hij varkenshoeder. Als hij op een gegeven moment zo’n honger heeft dat hij de varkensschillen wel kan opeten, komt hij tot zichzelf en keert terug naar huis. Zijn vader rent hem tegemoet zo blij is hij.

            De andere broer ziet zijn jongere broer gaan. Hij is boos omdat hij met het werk blijft zitten en is misschien jaloers dat zijn broer een feestend leven heeft. Hij is dan ook niet blij met zijn terugkomst en begrijpt de reactie van zijn vader totaal niet. Hij is boos, loopt te knorren en wil niet naar binnen. Zijn vader komt ook naar hem toe en vraagt hem binnen te komen en blij te zijn.

Hier laat Jezus een geduldige, liefdevolle en genadige vader zien. Een man vol innerlijke ontferming. Hier komen vrolijkheid en innerlijke ontferming samen. Er is reden tot een vrolijk hart omdat er innerlijke ontferming is. De oproep om daarom blij en vol ontferming te zijn voor je naaste komt dan ook vier keer voor in dit verhaal.

Twee zonen met het gedrag als varkens. Ook wij gedragen ons bij tijd en wijle als varkens. Soms als de jongste zoon, soms als de oudste zoon. Maar alle varkens hebben een Hoeder nodig

(1 Petr. 2:25). 

Ik pleit daarom voor een varken in elke tuin of balkon in Nieuw-Weerdinge. Als reminder voor ons zelf en als uitnodiging voor de buren. Dan wordt het pas echt een vrolijke boel in ons dorp. 

 

Elise Alkema